Aileye ilişkin hukuki meselelerle ilgilenen, medeni hukuk kapsamında tanımlanabilecek hukuk dallarından birisidir. Aile hukuku ile ilgili başlıca konular; nişanlanma, evlenmenin şartları ve sonuçları, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık,  nafaka çeşitleri ve davalarıdır. Aynı zamanda her ne kadar kadın hakları ve çocuk hakları apayrı dallar olsa da yine bu konular da aile hukuku ile ilişkili olduğu için bu kapsamda yer almaktadır. CBC Avukatlık Bürosu Aile Hukukuna ilişkin aşağıda belirtilen tüm davalarda avukatlık hizmeti sağlamakta, menfaatlerinizi etkin şekilde korumaktadır.

Nişanlamaya İlişkin Tazminat Davaları;

Tazminat (Hediyelerin Geri Verilmesi İstemli)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat ve Hediyelerin Geri Verilmesi)

Evlenmeye İzin Davaları
Evlenmeye İzin (Bekleme Süresine Dayalı)
Evlenmeye İzin (Gaipliğe Dayalı)
Evlenmeye İzin (Kısıtlılığa Dayalı)
Evlenmeye İzin (Yaş Küçüklüğüne Dayalı)

Nişan Bozulması Davası

Aile Mallarının Korunması Davaları

Aile Konutu Şerhi Konulması
Aile Konutu Şerhinin Terkini
Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi

Kayyım Atanması

Kişisel Eşyanın İadesi

Koruma Kararının Kaldırılması

Babalık  Davaları;

Babalık (Babalık Davası)
Babalık (Kurulan Soybağına İtiraz ve İptal)
Babalık (Sonradan Evlenmede C.Savcısının İptal İstemli)
Babalık (Soybağının Reddi)
Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti)
Babalık (Tanımanın İptali)

Çocuklara İlişkin Davalar;

Çocuk Mallarının Korunması Davası
Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası
Evlat Edinme Davası
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davası

Nafaka Davaları;
Nafaka (Katılım Nafakası)
Nafaka (Nafakanın Artırımı)
Nafaka (Nafakanın Azaltılması)
Nafaka (Nafakanın Kaldırılması)
Nafaka (Önlem Nafakası)
Nafaka (S.H.Ç.E.K Tarafından Nafaka İstemi)
Nafaka (Tedbir Nafakasının Kaldırılması)
Nafaka (Yardım Nafakası)
Nafaka (Yardım Nafakasının Kaldırılması)
Nafaka (Yoksulluk Nafakası)
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Arttırılması (Boşanma Protokolü Kaynaklı)
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Azaltılması (Boşanma Protokolü Kaynaklı)
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması)

Velayet Davaları;

Uluslar Arası Çocuk Kaçırma İadesi Kararı
Velayet (Velayetin Değiştirilmesi)
Velayet (Velayetin Düzenlenmesi)
Velayet (Velayetin Kaldırılması)
Vesayet (Kayyımın Değiştirilmesi)
Vesayet (Kayyımın Kaldırılması)

2828 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı 

  • Boşanma Hukuku

Boşanma hukuku, karı-koca boşandığında eşlerle ve varsa müşterek çocuklar ile ilgili ekonomik (mal paylaşımı-nafaka-tazminat vb.) ve velayete ilişkin sonuçları belirleyen normlar bütünüdür. CBC Avukatlık ve Danışmanlık bünyesinde Boşanma Avukatlığı ve boşanma hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmekte olup, boşanma davası ve boşanmaya ilişkin büromuzun hizmet verdiği diğer tüm davalar şu şekildedir;

Bekleme Müddetinin Kaldırılması Davası
Boşanan Kadının Kocasının Soyadını Kullanmaya İzin Alınması Davası

Boşanma Davaları

Boşanma (Akıl Hastalığı Nedeniyle)
Boşanma (Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı)
Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)
Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma)
Boşanma (Hayata Kast Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle)
Boşanma (Ortak Hayatın Yeniden Kurulmaması Sebebiyle)
Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle)
Boşanma (Terk Nedeniyle)
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Akıl Hastalığı Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Anlaşmalı Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Hayata Kast Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeni İle Boşanma ve Mal Paylaşımı)
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Temelden Sarsılma Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Terk Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Zina Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma (Zina Nedeniyle)
Boşanmadan Sonra Açılan
Boşanmadan Sonra Açılan (Katkı Payı)
Boşanmadan Sonra Açılan (Tazminat)

Evlenmenin Butlanı  ve İptali Davaları
Evlenmenin Butlanı (Evden Uzaklaştırma)
Evlenmenin Butlanı (Evlenmenin Butlanı (C. Savcısı tarafından Açılan)
Evlenmenin Butlanı (Ödeme Emrine İtiraz (İptal)
Evlenmenin İptali Davası
Evlenmenin İptali (Mutlak Butlan Sebebiyle)

Evlenmenin İptali (Nisbi Butlan Sebebiyle)

Evlilik Birliğine Hakimin Müdahalesi
Mal rejiminden kaynaklanan Davalar 

Mal rejimi sözleşmesi ve evlilik sözleşmeleri
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Değer Artış Payından Doğan Alacak)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Yasal Mal Rejiminin Mal Ayrımına Dönüşümü)
Tahkim (Hakem)
Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası
Yargılanmanın Yenilenmesi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir