Boşandığı eşin soyadını kullanma davası

Boşandığı eşin soyadını kullanma davası

Bu dava farklı isimlerle karşımıza çıkabilmektedir. Eski eşin soyadını kullanma davası, eski kocanın soyadını alma davası, boşanılan eşin soyadını taşıma davası gibi çeşitli isimlerle telaffuz edilmektedir. Ancak aslında hepsi aynı davadır. Türk Medeni Kanunu madde 173/1 uyarınca “boşanma halinde kadın, evlenme ile kişisel durumunu korur; ancak evlenmeden öce dul idiyse , hakimden bekarlık soy adını taşımasına izin verilmesini isteyebilir. ” Maddenin ikinci fıkrası uyarınca; kadının boşandığı kocasının soyadını taşımakta menfaati olduğunu ve bu durumun kocasına zarar vermeyeceğini ispat etmesi halinde talep üzerine hakimin kadının kocasının soy adını taşımasına izin verebileceği belirtilmektedir.  Soyadını kullanma davası çoğu zaman kadının boşandıktan sonra eski soy ismini taşıması durumunda menfaatinin zedelenmesi sonucu başvurabileceği bir hakka ilişkindir. Bu dava ile kadının sosyal statüsünü korunması sağlanabilmekte, boşanan kadının menfaatinin korunması mümkün hale gelebilmektedir. Fakat burada en önemli husus kanun maddesinde de belirtildiği üzere, bu değişikliğin boşanılan kocaya zarar vermeme zorunluluğudur. Boşanan kadının kocasının soyadını taşımasının eşine zarar verilmesi halinde kanun koyucu soyadı izninin kaldırılması davası açma hakkını tanımaktadır. Zarar gördüğünü ispat edebilen koca bu davayı açabilecek ve eski eşinin soyadını kullanmasını engelleyebilecektir.

KADINLARIN SOYİSİM HUSUSUNDAKİ HAKLAR

Boşanan bir kadının evlenmeden önce dul olma ihtimalinde, dulkenki soy ismini ya da hakim kararı ile bekarlık soy ismini; evlenmeden önce bekar idiyse, bekarlık soyadını kendiliğinden alması gündeme gelecektir. Uygulamada anneler bazen çocuklarının boşanmadan etkilenmemesi için dahi eski eşlerinin soy ismini taşımayı tercih edebilmektedirler. Bu durumda hakim bu talebin haklılık derecesine göre kanaat getirecektir. Sonuçta soyadı değişikliğinin kocaya bir zarar vermemesi durumunda boşanan kadının soy isminin değiştirileceğine dair Yargıtay kararları mevcuttur.

Boşandığı eşin soyadını kullanma davası şartları nelerdir?

  • Soyadını kullanma davası kural olarak boşanma davası kesinleştikten sonra peşin harç ödenerek ayrı bir şekilde açılmaktadır. Ancak eski eşin soyadını kullanma izni boşanma davası devam ederken ayrı bir dava açmaksızın talep edilebilmektedir. Fakat burada önemli husus boşanma davasında davalı olunması halinde cevap dilekçesiyle bu talebin gerçekleştirilememesi ve bu hususta karar verilememesidir. Boşanma davasında talep edilebilmesi için davacı olma şartı Yargıtay kararlarıyla benimsenmiştir.
  • Eşinin Soyadını kullanma davası açacak kadın, soyadını taşıması halinde eski eşinin bu durumdan herhangi bir zarar görmeyeceğini ispatla yükümlüdür. İspat yükü davacı kadın üzerindedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir