Çalışma Alanlarımız

Çalışma Alanlarımız  

bosanma ve aile hukuku davaları

  • Aile ve Boşanma Hukuku  : En yoğun çalışma alanımız Boşanma Hukuku… Bu hukuk dalında anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, mal paylaşımına ilişkin davalar, nafaka davaları, nişanlanma, evlenmenin koşulları ve sonuçlarına, boşanmanın koşulları ve sonuçlarına ilişkin davalar, mal rejimleri, aile konutu, soybağı davaları, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin davalar, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, kadın hakları ve çocuk haklarına ilişkin diğer tüm davalar yer almaktadır. CBC Avukatlık bürosu olarak bu alanda devamlı dava yoğunluğumuz ve dolayısıyla deneyimimiz bulunmakla birlikte başta İstanbul Aile mahkemelerinde olmak üzere Türkiye’ nin her yerinde açılabilecek davalara ilişkin yasal danışmanlık ve avukatlık hizmeti verebilmekteyiz.

icra avukatı2

  • İcra ve İflas Hukuku  : Çalışma alanlarımızdan bir diğeri de icra ve iflas hukuku. Bu hukuk dalında alacağını tahsil edemeyen şahıs ve şirketlerin alacağına ilişkin ilamsız, ilamlı, kambiyo senedine mahsus haciz yoluyla ve ipoteğe ilişkin icra takibi yaparak, haciz, satış ve benzeri hukuki işlemler uygulamak suretiyle cebri icra yoluyla hukuki menfaatlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Yalnızca alacaklıların değil, borçluların da birtakım haklarının korunmasını sağlayan icra iflas kanunumuz ışığında hem borçlu hem de alacaklılara hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktayız. Özellikle piyasada ekonomik çıkmazlara yol açan tahsil edilemeyen çek ve senetlerin tahsili noktasında güncel kanunların takibi ile birlikte etkili çözümler sunmaktayız.

sirketler-ve-ticaret-hukuku-logo

  • Ticaret ve Şirketler Hukuku: Çalışma alanlarımızdan bir diğeri de ticaret hukukudur. Başta limited ve anonim şirketler olmak üzere tüm sermaye ve şahıs şirketlerine hukuki danışmanlık hizmetinin yanı sıra Ticari alacaklar ile ilgili davalar, Satım sözleşmesinden kaynaklanan davalar, Mal alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar, Acente sözleşmesinden kaynaklanan davalar, Ticari sözleşmelerin yorumlanması revize edilmesi ve düzenlenmesi, Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi, Haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davaları, Ulusal ve yabancı şirketlerin kuruluşu, Şirket birleşmeleri ve devralmaları, Hissedarlık sözleşmesinden kaynaklanan davalar, Distribütörlük sözleşmesinden kaynaklanan davalar, Franchise sözleşmesinden kaynaklanan davaların avukatlık hizmeti ile takibi ve  tüm ticari sözleşmelerin içeriğinin hazırlanması hizmetini sağlamaktayız.

is-ve-sosyal-guvenlik-hukuku-2

  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku : CBC Avukatlık ve Danışmanlık tarafından enternasyonal veya ulusal şahıs ve sermaye şirketlerine bireysel iş hukuku, sosyal güvenlik ve iş güvenliği, toplu iş hukuku konularında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında faaliyet gösteren hukuk büromuz  şahıs ve sermaye şirketlerinin personel istihdamı ile ilgili karşılaştıkları sorun ve aksaklıklarda müvekkillerine hukuki danışmanlık vermek suretiyle tavsiyelerde bulunmakta, sürekli güncellenen mevzuatı takip ederek girift konularda yenilikçi hukuki çözümler sunmaktadır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunu ilgilendiren  sözleşme ve belgelerin oluşturulması, bu alanda hukuki mütalaa verilmesi ve bu hukuk dalıyla ilgili tüm konularla alakalı bütün davaların iş takibi ve sonuçlandırılması hususunda hizmet sağlamaktadır.

ceza-hukuku

  • Ceza Hukuku:  CBC Avukatlık ve Danışmanlık suç ve suça verilen ceza kavramlarını inceleyen ve uygulayan ceza hukuku alanında her an herkesin fail veya mağdur olabileceği günümüzde, hem failin hem de mağdurun hukuki menfaatlerinin korunması bakımından avukatlık ve danışmanlık hizmet sağlamaktadır. Türkiye’ nin her yerinde suçun mağduru tarafından yapılacak şikayet başvuruları, soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takibi, asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerinde görülecek olan tüm ceza davalarına ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermek suretiyle, hem mağdura hem de sanığa mevcut yasal mevzuata uygun şekilde destek vermekteyiz.
  • Tüketici Hukuku: CBC Avukatlık ve Danışmanlık büromuz kamu yararına uygun olarak tüketicilerin güvenliğini ve sağlığını, maddi çıkarlarını koruyucu önlemler alınması adına avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Tüketicilerin uğramış oldukları zararların tazmini, tüketici ile güçlü kurumsal firmalar arasında çıkan uyuşmazlıkların tüketici yararına sona erdirilmesi için gerekli tedbirlerin alınarak, en kolay ve hızlı yöntemlerle tüketicinin hakkına kavuşmasını sağlamak amacıyla hizmet sunmaktayız.