Yazı

Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenen Hakaret Suçu

Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenen Hakaret Suçu Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenen Hakaret Suçu Ceza Kanunumuzun 125. maddesinde “hakaret suçu” tanımı yapılmış eski kanunda var olan sövme ve hakaret ayrımı ortadan kaldırılmıştır. Bu suça ilişkin ülkemizde birçok ceza davası açılmakta ve genel olarak bu davalar pratikte uyarı niteliği taşıyan HGAB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) hükümleriyle sonuçlanmakta, suçu...