Yazı

Çeke İlişkin İcra Takibi

Bu makalemizde soru- cevap şeklinde çeke ilişkin icra takibi ve çekin icraya konulması ile ilgili karşılaşılan genel sorunlara ve usule ışık tutacağız. Çek alacaklının alacağını garanti altına alması açısından günümüzde kullanılan belki de en etkin tahsil ve tahvil araçlarından birisi. Bundan önce çeke ilişkin icra takibi, çekte zamanaşımı ve çekin zayii olması nedeniyle çek iptaline...