Yazı

Aile ve Boşanma Hukuku

Aileye ilişkin hukuki meselelerle ilgilenen, medeni hukuk kapsamında tanımlanabilecek hukuk dallarından birisidir. Aile hukuku ile ilgili başlıca konular; nişanlanma, evlenmenin şartları ve sonuçları, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık,  nafaka çeşitleri ve davalarıdır. Aynı zamanda her ne kadar kadın hakları ve çocuk hakları apayrı dallar olsa da yine bu konular da aile hukuku ile ilişkili...

Yazı

Ortak Velayet Davası

Ortak velayet davası nedir ?  Ortak velayet davası TBMM’ nin kabulü ve Yargıtay 2. Hukuk dairesinin 20.02.2017 tarihinde vermiş olduğu içtihat ile ilk defa gündeme gelmiş bulunmaktadır. Bundan önceki uygulamada ortak velayet davası açılması ve ortak velayet talep edilmesi mümkün değilken artık ortak velayet davası açılması ve derdest olan davada ortak velayetin talep edilmesi böylece mümkün kılınmıştır....

Yazı

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma avukatı, her hususta anlaşmış olan eşleri mümkün olan en kısa süre içerisinde, talep edildiği şekilde boşamaya yardımcı olmak üzere mesleğini icra eder. Boşanma davalarının istatiksel olarak artış gösterdiği gerçeği kuşkusuz tartışmaya açık değildir. Çeşitli nedenler sonucu evliliğin devamını sağlayamayacaklarını anlayan eşler, ülkemizde artış gösteren boşanma davalarının ve yargılama sisteminin hala yavaş olması sebebiyle genellikle...