Yazı

Cinsiyet Değiştirme Davası

Cinsiye değiştirme davası eski medeni kanunumuzun 20. Maddesinde düzenlenen bir husustu. Bu kanun maddesi ile cinsiyet değiştirmek şimdiki mevzuattaki düzenlemeyle kıyaslandığında daha basit bir şekilde halledilebilmekteydi. Hiçbir ayrım olmaksızın herkes dilediği gibi ön koşulsuz olarak evli olsa dahi cinsiyet değiştirme davası açabilmekteydi. Ancak yeni medeni kanunla birlikte cinsiyet değişikliği için dava açmanın koşulları daha ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup...

Yazı

Kira Hukuku

Kira hukuku Kira hukuku Borçlar hukukunun bir parçası olup, yeni borçlar kanunumuzda bu husus ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Kira Hukuku 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanununun uygulanması ve yürürlüğü hakkında kanun 10. maddesi uyarınca 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’ un yürürlükten kaldırılmıştır. Bir diğer önemli nokta ise yürürlüğe giren yeni Türk Borçlar kanunu uyarınca...